beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Turkey recognizes Kosovo as an independent state

Turkey recognizes Kosovo as an independent state

Statement of H.E. Mr. Ali Babacan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Regarding the Recognition of Kosovo by Turkey, 18 February 2008

The Assembly of Kosovo declared independence of Kosovo on 17 February 2008. In this context, an appeal was made to all countries of the world for the recognition of the Republic of Kosovo.

The Republic of Turkey has welcomed the content and elements of the Declaration of Independence, and with this understanding, has decided to recognize the independence of the Republic of Kosovo.

Securing peace and stability in the Balkans is one of Turkey’s foreign policy priorities. Turkey attaches importance to advance the understanding of lasting peace in the Balkans which has suffered immensely in recent years and hopes that the independence of Kosovo will present an opportunity for the enhancement of stability and confidence among the countries in the region.

Serbia has a significant role and responsibility in the future of the Balkans. Turkey attaches importance to improving its relations and cooperation with Serbia, both at bilateral and regional levels.

Turkey believes that rule of law and the universal values of human rights, democracy and pluralism should be promoted in Kosovo. Turkey is also of the opinion that creating an atmosphere of mutual confidence and cooperation between Kosovo and her neighbours is essential.

Turkey believes that its long-established historical, cultural and human ties with Kosovo will be further strengthened. Turkey will continue its assistance and contributions for the development of Kosovo.

Source:

Dışişleri Bakanı Ali Babacan´ın Türkiye´nin Kosova´yı Tanıdığına Dair Açıklaması, 18 Şubat 2008

Kosova Meclisi, 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu çerçevede, tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti’nin tanınması için çağrıda bulunulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Meclisi’nin bağımsızlık bildirgesinin muhtevasını ve unsurlarını memnuniyetle karşılamış ve bu anlayıştan hareketle, Kosova Cumhuriyeti’ni tanıma kararı almıştır.

Türkiye, Balkanların huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Türkiye, son yıllarda büyük acılar yaşamış Balkanlarda kalıcı barış anlayışının hakim olmasına önem vermekte, Kosova’nın bağımsızlığının, bölge ülkeleri arasındaki istikrar ve güven ortamının takviye edilmesi için de vesile teşkil etmesini temenni etmektedir.

Sırbistan’ın Balkanların geleceğinde önemli rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Türkiye, bölgesel ve ikili bağlamda Sırbistan ile ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişmesine değer vermektedir.

Türkiye, Kosova’da hukukun üstünlüğü ile evrensel insan hakları, demokrasi ve çoğulcu değerlerin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Türkiye, Kosova ile komşuları arasında karşılıklı güven ve işbirliği ortamının yaratılmasının zaruret teşkil ettiği görüşünü de taşımaktadır.

Türkiye, Kosova ile arasındaki mevcut köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağların daha da güçleneceğine inanmakta olup, Kosova’nın kalkınmasını teminen yardım ve katkılarını sürdürecektir.

 Son Güncelleme: 18.02.2008

Source:

Kommentare sind geschlossen