beqiraj.de

Ein persönliches Blog über verschiedene Themen und Bereiche

Qytetët Kosovare - Prishtina

Qytetët Kosovare - Prishtina

Prishtina gjendet në pjesën veriperëndimore të Kosovës dhe shtrihet buzë rrafshnaltës së plleshme rrëzë maleve të argjendta. Ashtu si dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimet parësore kontinentale.

Kommentare sind geschlossen