beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Qytetët Kosovare - Gjakova

Qytetët Kosovare - Gjakova

Qyteti i Gjakovës shtrihet në bregun e majtë të lumit Erenik ndërkaq nga të dy anët e përroit Krena shtrihet kodra e Çabratit. Lartësia mesatare mbidetare e Gjakovës është 365m. Qyteti gjendet në gjatësi gjeografike në mes të 42.24 skallë në veri dhe 20.26 shkallë në lindje.


Aeroporti i Gjakovës

Kommentare sind geschlossen