beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Pasoši Republike Kosova - Službeni pasoš

Pasoši Republike Kosova - Službeni pasoš

  • Korica pasoša će biti tamno kafene boje.
  • Broj stranica u pasošu je 32 sa elementima sigurnosti u skladu sa evropskim standardima i ICAO.
  • Personalizacija počinje u trećoj nedelji jula 2008.

Službeni pasoš

Repubik of Kosovo - Ministry of Internal Affairs

Pasosi Republike Kosova

Weblinks

Kommentare sind geschlossen