beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Lithuania recognizes Kosovo as an independent state

Lithuania recognizes Kosovo as an independent state

Seimas nutarė pripažinti Kosovo Respublikos nepriklausomybę

2008 m. gegužės 6 d.pranešimas VIR

RYTINIS POSĖDIS

Priimtas Seimo nutarimas „Dėl Kosovo Respublikos pripažinimo“ (projektas Nr.XP-2859(4)). Balsavo: už – 50, prieš – 6, susilaikė 25.

Seimas nutarė pripažinti Kosovo Respublikos nepriklausomybę bei rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei užmegzti diplomatinius santykius su Kosovo Respublika.

„Prieš“ Kosovo Respublikos pripažinimą balsavo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai Remigijus Ačas, Egidijus Klumbys, Julius Veselka; Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Vytautas Čepas ir du Darbo partijos frakcijos nariai Kęstutis Daukšys ir Jonas Pinskus.

 Seimas nutarė pripažinti Kosovo Respublikos nepriklausomybę atsižvelgdamas į:

1) 2008 m. vasario 17 d. Kosovo Asamblėjos priimtą Kosovo nepriklausomybės deklaraciją, kurioje Kosovas skelbiamas nepriklausoma ir suverenia valstybe;

2) Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. vasario 18 d. pareiškimą, kuriuo sveikinamas Kosovo apsisprendimas paskelbti nepriklausomybę;

3) 2008 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pareikštą Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją, kad atsižvelgiant į susidariusią situaciją Kosovo nepriklausomybė yra vienintelis tvarus sprendimas, atveriantis saugumo ir stabilumo perspektyvą regione;

4) 2008 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių tarybos priimtas išvadas dėl Kosovo, kuriose dar kartą patvirtinamas įsipareigojimas visapusiškai ir veiksmingai remti Vakarų Balkanų šalių, taip pat Serbijos Respublikos, Europos perspektyvą bei pažymima, kad Kosovo atvejis yra unikalus ir negali būti naudojamas kaip precedentas „įšaldytiems konfliktams“ spręsti, nepažeidžia tarptautinės teisės principų dėl suverenumo ir valstybių teritorinio vientisumo.

Vida Nacickaitė (2396203)

Source: Seimas nutarë pripaþinti Kosovo Respublikos nepriklausomybæ
http://www3.lrs.lt/pls/INTER/w5_show?p_r=4445&p_d=76728&p_k=1 Download PDF-Datei

Kommentare sind geschlossen