beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Govor premijera Republike Kosova, Hashima Thaçija - 15. Septembar 2011

Govor premijera Republike Kosova, Hashima Thaçija - 15. Septembar 2011

Premijer Thači

Premijer Thači: Uveravam vas da se nećemo odstupiti - Ubeđen sam, zajednički ćemo uspeti.

Govor premijera Republike Kosova, Hashima Thaçija - Priština, 15. Septembar 2011

Poštovani građani,

Proteklih dana a i danas ste pažljivo pratili zbivanja u zemlji, naročito u severnom delu zemlje.

Kosovske institucije su izvršile konkretne i povečane aktivnosti za potpuno prostiranje suvereniteta, o čemu smo nastavili da informišemo Vas i međunarodne partnere o aktuelnim zbivanjima i o našim akcijama.

Dozvolite mi da vas i večeras obavestim o aktuelnim kretanjima u zemlji.

Sutra, kosovska policija i carinski službenici, zajedno sa EULEX-om i KFOR-a će početi implementaciju operativnog plana za stavljanje u funkciju carinskih punktova 1 i 31.

Operativni plan je izrađen od strane Vlade Kosova i u koordinaciji i uz punu podršku SAD-a, EU-e, NATO-a i EULEX-a, i sada je i javno dobio njihovu podršku.

Ponosan sam da smo imali razumevanje i vašu podršku naših međunarodnih partnera.

Zajedno sa vama verujem u uspeh građanske kohezije i podrške naših međunarodnih partnera.

Doživeli smo kroz istoriju i uspehe naše koordinacije, i to i danas imamo, i imaćemo svaki put kadaodlučujemo o našoj zemlji, o suverenitetu o našoj teritoriji i pravima svakog građanina da živi slobodno i dostojanstveno.

To je naš zajednički uspeh, a zajedno kao građani i institucije treba da konsolidujemo ovo dostignuće. To je uspeh naše države.

Poštovani građani,

Pozivam vas na staloženost i odmerenost.

Sutrašnja akcija na severu nije usmerena ni protiv koga. Protiv bilo koje etničke grupe.

Na severu mije u sukobu vlada sa građaninom, nego pravda sa nepravdom, zakon sa nezakonitošču, , konfliktna prošlost sa mirnom budućnošču.

Vlada Kosova je najbolji garant i zaštitnik vaših prava , bez razlike, posebno i za naše građani Srbe koji žive na severu.

Pozivam ih da žive bez straha, da budu deo našeg života, kao ravnopravni građani, da poštuje naše odluke i demokratskog sveta za red i zakon, i da žive u harmoniji među svim građanima i u miru jedni sa drugima i slobodnim narodima.

Niko nema potrebe da se brine, nijedan građanin bilo gde da živi u zemlji. Da nastave normalan život u svojim domovima i na svojoj imovini.

Zalažemose za red i zakon, za otvaranje evropsku perspektive za građane i našu državu.

Uznemireni su samo prekršioci zakona, oni koji ugrožavaju naš suverenitet, oni koji su okupirali života većine srpskih građana koji žive tamo, i oni koji su stimulisali te ljude i te ilegalne strukture i nasilni kriminal.

Kao premijer Uveravam vas da nećemo oklevati. Samo vas molim za razumevanje, saradnju i poverenje.

Integracija severa će biti proces sa mnogim izazovima, ali sam ubeđen, zajedno, kao građani i demokratski svet ćemo biti uspešni.

Imamo još mnogo posla da uradimo, za otvaranje sudova i početak pružanja naših usluga, kao vlada u tom delu naše zemlje.

Uveravam vas, da se nećemo zaustaviti do potpunog prostiranja zakonitosti na svakom uglu teritorije Kosova.

Uspostavljanje reda i zakona je osnovni preduslov za dostojanstven život, i to dugujemo svim građanima Kosova, i za tu svrhu i imamo podršku svih naših međunarodnih partnera.

Posle uspeha 25. jula, danas je jasno i javno rečeno da Kosovo nije samo, u njenim naporima za uspostvljanje zakona i reda.

Sačuvajmo to kosovsko- međunarodno jedinstvo.

Poštovani građani,

U svakoj akciji Vlade Kosova ostvaruje prava koje imaju slobodne i demokratske zemlje i nacije, stvaramo jednake mogućnosti za sve vas i nalazimo se na strani pravde i demokratskog sveta, koji su ciljevi svih nas, koji živimo u ovim oblastima.

Naše akcije imaju za cilj zatvaranje problem koji je ometao razvoj i mir među nama, koji je prekršio suverenost naših zakona i koji je prostor za mogućnost konfrontacije.

Rešavanje ovog problema olakšava život naših građana tamo, otvara mogućnost za demokratski razvoj i investicije u tom delu, zatvara poslednje poglavlje sukoba sa susednom zemljom, Srbijom.

Naše akcije su legitimne i demokratske, koje prebacuju severni deo naše zemlje iz stanja anarhije, u stanje vladavine reda i zakona.

Poštovani građani,

Naša zemlja - država Kosovo, stremi demokratiji, zasnovanoj na zakonu i redu, miru sa svim narodima i zemljama koje su nam susedi, cilj je integracija u EU i NATO, to ćemo postići radom i solidarnošču kao građani, u partnerstvu sa demokratskim svetom,i kao suverena i demokratska zemlja.

Želimo da i našim građanima na severu stvorimo jednake mogućnosti.

Stvorimo im mogućnosti za bezbednost i demokratski život.

Uspostavljanje reda i zakona je preduslov za demokratiju, mir i razvoj.

Još jednom se obračam svim građanima, bilo gde na Kosovu,da sačuvaju odmerenost i da imaju poverenje u institucije,u red i zakon, u budućnost u miru i razvoju.

Hvala!

Kommentare sind geschlossen