beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Flamuri i Ri dhe Stema e Re e Kosovës

Flamuri i Ri dhe Stema e Re e Kosovës

Menjeher pas shpalljes se Pavarësis se Kosovës ne Parlamentin e Prishtines u miratuan edhe Flamuri e ri trengjyrësh i Kosovës si dhe Stema e re e Kosovës. Flamuri është i kaltër me hartën e Kosovës me ngjyren e verdhë në mes, ndërsa mbi hartën e Kosovës janë edhe gjashtë yje pesë rremash në ngjyrë të bardhë. Poashtu edhe Stema është e kaltër me hartën e Kosovës në mes dhe e rrethuar ngjyren e verdhë, ndërsa mbi hartën e Kosovës janë edhe gjashtë yje pesë rremash në ngjyrë të bardhë.

Flamuri i Ri i Kosovës

Flamuri i Ri i Kosovës - High Resolution Photo

Stema e Re e Kosovës

Stema e Re e Kosovës - High Resolution Photo

Flamuri i Ri dhe Stema e Re e Kosovës

Kommentare sind geschlossen