beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Atllas i Qytetëve Kosovare - Hartë e secilit Vënd [Updated]

Atllas i Qytetëve Kosovare - Hartë e secilit Vënd [Updated]

Update: 29-07-2010

Vizitorë te nderuar, se shpejti do tju ofrohet mundësia qe Hartat qe ishin deri tani ne ketë Faqe, ti shiqoni apo shkarkoni te Poseduesi i tyre IT, Project Engineering and GIS Solutions (ish HCIC) nga Kosova.

Secili Sektor permbanë PDF Dateien të cilat janë shumë të mëdha. Për ti shiquar këto ju duhet Programmi Adobe Reader. Klikoni mbi atë pjesë të Kosovës të cilen doni ta shiqoni.

Hartë e Qytetëve Kosovare

 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Deçan
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Mitrovicë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Prizren
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Gjakovë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Leposaviq
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Shtime
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Gllogovc
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Lipjan
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Shtërpcë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Gjilan
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Novo Berdë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Skenderaj
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Dragash
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Obiliq
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Suharekë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Burim
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Rahovec
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Ferizaj
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Kaçanik
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Zubin Potok
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Viti
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Klinë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Pejë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Vushtrri
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Fushë Kosovë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Podujevë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Zveqan
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Kamenicë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Prishtinë
 • Hartë e Qytetëve Kosovare - Malishevë

Weblinks

Kommentare sind geschlossen